Slik har vi det

Folkehelsa til strilane på øyane vest for Bergen skil seg frå innbyggjarane i resten av Hordaland på tre område.

Les meir

Interessekonflikter i kystsona

Miljøvernaktivisten Kenneth Bruvik skal koma med skråblikk på interessekonfliktane og planleggjarane sine mange utfordringar i sjø- og strandsona under den årlege plankonferansen i Hordaland.

Les meir

Kommentar: Det mest misbrukte ordet

Planleggjarane ser ikkje at innbyggjarar, tilflyttarar, politikarar, grunneigarar, utbyggjarar og dei sjølv vil ha svært ulike oppfatningar av kva som må til for å gjera ein stad som Straume ”attraktiv”.

Les meir