-Karbonfangst må inn i EU sin klimastrategi

– Fangst og lagring av CO2 bør inn i EU sin strategi for løysing av klimautfordringa verda står ovanfor, oppfordrar ei rekkje store oljeselskap i eit brev til EU-kommisjonen.

Les meir