Solveig skal til Sture

Planen for utbygging av Solveig-feltet i Nordsjøen legg opp til å senda olja frå feltet til Stureterminalen.

Les meir

Drakamp i Nordsjøen

Drakamp om utbyggingsløysinga for ei rekkje mindre oljefunn sør for Oseberg-feltet i Nordsjøen kan enda med at 400 millionar fat olje vert ført i land til Stureterminalen.

Les meir

Godkjende ny ilandføring til Kollsnes

Olje- og energiminister Terje Søviknes har i dag godkjend utbyggingsplanen for Byrding. Ein plan som inneber ilandføring av 300 millionar kubikkmeter gass til Kollsnes.

Les meir

Vurderte å fjernstyra Martin Linge frå Kollsnes

Dei Statoiltilsette på Sture- og Kollsnesanlegga må vera dei mest produktive arbeidstakarane i Bergens-området. Dagleg sørgjer dei for at olje, gass og kondensat til ein samla verdi av 350 millionar kroner passerar gjennom anlegga og ut til den europeiske marknaden.

Les meir