Dreg på Erna-tur til Danmark

Femte og siste samlinga i forhandlingane mellom Fjell, Sund og Øygarden om den nye Øygarden kommune er lagt til Danmark – langt utanfor innbyggjarane sitt høve til innsyn.

Les meir

Seks blåblå kutt i lokaldemokratiet

Ei handfull færre kommunestyrerepresentantar i Fjell og redusert innsynet i Bergen kommune. Det går ein raud tråd gjennom den blåblå politikken: Lokaldemokratiet skal svekkast. Du og eg skal få enno mindre å seia over utviklinga på heimstadane våre.

Les meir