SotraLista ut til bygdene

I håp om å treffa nye veljarar heime, køyrer SotraLista rundt i bygdene i Fjell, Sund og Øygarden i ein veteranbuss.

Les meir

-Her må Riksantikvaren koma på banen!

Seks meter høge usikra murar gjer det utrygt å ferdast på demninga i Storavatnet i Knarrevik. Ingen vil ta ansvar for vedlikehaldet av anlegget, og NVE krev det historiske industrireisingsmonumentet rive.

Les meir

Kasteballar i politikken

Småbåteigarane på innsida av Fjell har blitt redusert til kasteballar i politikken. Kommunestyret vedtok i dag å ignorera pålegget frå Kystverket om å realitetsbehandla klagene frå Brukarane av Straumsundet, Fjell Båtlag og Bildøy Hyttelag om redusert tryggleik som følgje av fyllinga i Straumsundet.

Les meir

Trafikal skallebank på Straume

Trafikken inn og ut av Straume sentrum vert så stor når det nye Sotra-sambandet står ferdig at ein ikkje kan la alle bilane køyra om Arefjord – Storskaret til det underjordiske parkeringsanlegget. Ein bør vurdera å opna for at trafikk frå vest kan følgja lokalvegen frå Bildøy og køyra direkte gjennom senterområdet. Når kjem det […]

Les meir

Dette stod på lappen

Ordførar Eli Berland (H) villeia formannskapet, og Marianne Bjorøy og Rannveig Frøiland (Ap) stemte for noko dei sa dei ikkje forstod, då søknaden om enno eitt løyve til fyllinga i Straumsundet i henhald til Hamne- og farvasslova vart behandla.

Les meir

Kva har du å skjula, Jan?

Ei endeleg løysing på konflikten mellom båtfolk og utbyggjarar i Straumsundet er skyvd ut i det blå etter Jan Utkilen sitt forslaget til kommunestyret om å utsetja saka. Skal innbyggjarane oppfatta dette som eit forsøk på aktiv dødshjelp frå ein politikar som i det sivile representerer ei yrkesgruppa som ikkje er uvant med å gravleggja […]

Les meir