Gjestekommentar: Skuffa over strilakarane

At menn saboterer likestilling varslar dårleg for framtida til strilane, skriv Symphorien Pombe. Han er skuffa over den rådande mentaliteten hos fleirtalet av strilakarane.

Les meir

No heng ho på veggen

Uvêret ute fekk ikkje leggja nokon dempar på stemninga på det aller siste møtet i kommunestyret i Sund.

Les meir

Etterlyser folkemøte om helikoptertraseane

Ordførar Kari Anne Landro i Sund reagerer på at Avinor utset folkemøtet om dei nye helikoptertraseane, og at luftfartsverksemda i staden freista å hemmelegstempla informasjon. No ønskjer ho å få samtalen tilbake på sporet.

Les meir

Solskin over nye Øygarden

Han breiar seg, Øygarden, song Roy Vorland, og sette stemninga for underskrivinga av intensjonsavtalen om samanslåing av Fjell, Sund og Øygarden kommunar.

Les meir

– Vi bør snakka opp samarbeida våre

Formannskapet i Sund er positive til ei kommunesamanslåing. Kven kommunen til sjuande og sist vel å samarbeida med, er dei likevel langt frå samde om. Uansett fryktar dei at Sund vil verta ein lillebror i ein samanslegen kommune.

Les meir