Frigjeringsjubileet: Den største forbrytelsen

Deportasjon av dei kring 1800 jødane som budde i Norge ved krigsutbrotet var inga høgt prioritert oppgåve for den tyske okkupasjonsmakta. Norske NS-folk ville det annleis. Men først måtte politiminister Jonas Lie innføra ein serie nye lover, slik at ugjerninga kunne framstå som lovleg.

Les meir