Vil gjerne jobba meir

Kvar fjerde arbeidssøkjar hos NAV ønskjer høgare stillingsprosent. Ei overvekt av dei er kvinner.

Les meir

Likestillingssinker i vest

Kvinnene i kommunane vest for Bergen har høgare utdanning enn menn, men tenar likevel nærare 200.000 kroner mindre i året.

Les meir

Oljesmurte parforhald

Kvinner i kommunane kring Bergen tenar i snitt kring 200.000 mindre enn partnarane sine. Inntektsgapet aukar år for år.

Les meir