Stod opp for klimaet

Med ønskje om ny veg overkøyrte fleirtalet klimatilhengjarane då kommunestyret i Fjell vedtok reguleringsplanane for FV. 561 Kolltveit – Ågotnes og Fv. 555 Kolltveit – Sund grense.

Les meir

Klima ikkje noko salsargument

Sjølv om Sotra Takstol AS leverer klimevenlege produkt, er det pris dei konkurrerer på, var bodskapen Stortingskandidat Terje Breivik (V) fekk då han vitja trevareprodusenten i Telnesskogen.

Les meir

Opplev Foldnesmarka

Foldnesmarka – området mellom Foldnes, Våge og Hjelteryggen – er siste store, samanhangande våtmarksområdet på Litle Sotra.

Les meir

Klima-quizz frå Bergen Næringsråd

Sjå godt på dette biletet – les deretter Bergen Næringsråd sitt dagsferske ”Veikart for grønn næringstransport i Bergensområdet”. Kva er det som finst i rikeleg monn på biletet, men som rapporten fullstendig overser?

Les meir

Klimaadvokaten

Motorvegprofetane i Hordland møter aukande motstand. Nils Tore Skogland er henta inn for å vera klimaet og Naturvernforbundet Hordaland sin talsmann i diskusjonen om Nasjonal Transportplan.

Les meir

Sotrasambandet sett på vent

Fjell, Sund, Øygarden og Askøy vert sett som ein del av Bergens-området i framlegget til Nasjonal Transportplan for 2019 – 2029. Fokuset står på 0-vekst i personbiltrafikken, kollektivtransport, klima- og miljøtiltak.

Les meir

Nye EU-krav til CO2-utslepp

Omlag til same tid som det nye Sotrasambandet vil stå ferdig, risikerer vi at det vert innført restriksjonar på bilbruk på grunn av for høge CO2-utslepp.

Les meir