-Her må Riksantikvaren koma på banen!

Seks meter høge usikra murar gjer det utrygt å ferdast på demninga i Storavatnet i Knarrevik. Ingen vil ta ansvar for vedlikehaldet av anlegget, og NVE krev det historiske industrireisingsmonumentet rive.

Les meir

Investerer 150 millioner i Knarrevik

Norsk Gjenvinning sine planar for avfallshandteringa i Knarrevik har fått Sigba Eiendom til å ta fram sjekkheftet. 150 millionar kroner planlegg dei å investera dei komande tre – fire åra for å rusta opp tomten til den tidlegare sildoljefabrikken.

Les meir

– Planpolitikarane vart sette på sidelina

Planane for Mustadhagen og industriområdet i Knarrevik vart behandla administrativt. Politikarane visse ikkje kva som føregjekk. Saka er så stor at ho istaden burde ha vore drøfta i Komite for plan og utvikling, seier planpolitikar Svein Magne Lie (Ap).

Les meir

Stadfestar ulovleg riving i Knarrevik

Rivinga av den historiske direktørbustaden ved Sildoljefabrikken i Knarrevik skjedde utan løyve, stadfestar Fjell kommune. Eigedomselskapet Sigba AS kan no venta seg eit lovbrotsgebyr.

Les meir