Godkjende ny ilandføring til Kollsnes

Olje- og energiminister Terje Søviknes har i dag godkjend utbyggingsplanen for Byrding. Ein plan som inneber ilandføring av 300 millionar kubikkmeter gass til Kollsnes.

Les meir

Vurderte å fjernstyra Martin Linge frå Kollsnes

Dei Statoiltilsette på Sture- og Kollsnesanlegga må vera dei mest produktive arbeidstakarane i Bergens-området. Dagleg sørgjer dei for at olje, gass og kondensat til ein samla verdi av 350 millionar kroner passerar gjennom anlegga og ut til den europeiske marknaden.

Les meir

Klar til å avlasta Bergen havn

CCB AS og administrerande direktør Kurt Rune Andreassen står klar til å avlasta Bergen havn så snart dei formelle politiske vedtaka er gjort.

Les meir

Satsar på Tverrsambandet

– Tverrsambandet er interessant. De har tre år på å finna dei gode argumenta for kvifor sambandet bør flyttast fram i køen i Nasjonal Transportplan, oppfordrar statssekretær Bård Hoksrud i Samferdselsdepartementet.

Les meir