Ukritisk til ekstrem fortetting

Fleirtalet i Komité for plan og forvaltning er ukritisk til forslaget om å auka talet på bueiningar på Straume Sjøfront frå 200 til 325.

Les meir