Tok tilbake kontrollen over ekspropiasjonssakene

Med ei einkel setning, og utan debatt, tok ein samrøystes Komité for plan og utvikling tilbake kontrollen over ekspropiasjonssakene i Fjell. Continue reading «Tok tilbake kontrollen over ekspropiasjonssakene»

Gjestekommentar: Kvifor så lite tilpassa til lokalmiljøet, ordførar?

Førstegongs godkjenning av ein reguleringsplan er for krevjande til at arbeidet kan verta omfatta av ordninga med sommarfullmakt til ordføraren. Planframlegget for detaljergulering for Knappskog gamle skule bør sendast tilbake til administrasjonen. Continue reading «Gjestekommentar: Kvifor så lite tilpassa til lokalmiljøet, ordførar?»

Opnar for meir storhandel på Straume

Komite for Plan og utvikling vende i går tommelen opp for at det kan lagast ein detaljreguleringsplan for storhandel i nordaustre delen av Straume Næringspark. Continue reading «Opnar for meir storhandel på Straume»

Vil omregulera ti hytter i strandsona på Snekkevikneset til bustad

Ti av elleve hytteeigarar på Snekkevikneset ønskjer å omregulera hyttene sine til bustad. Rådmannen protesterer på høg utnyttingsgrad i den funksjonelle strandsona. Continue reading «Vil omregulera ti hytter i strandsona på Snekkevikneset til bustad»

– Det er innført delings- og byggjeforbod på Nordre Litle Sotra

– Det er i praksis innført eit delings- og byggeforbod på Nordre Litle Sotra, hevdar Daniel Victor Sandvik. Frp-veteranen er opprørt over at kravet om overordna kommunedelplan legg hinder i vegen for familiar som ønskjer å byggja på strøtomtar i eksisterande bustadområde. Continue reading «– Det er innført delings- og byggjeforbod på Nordre Litle Sotra»

Feilinformasjon om bustadareal i kommuneplanen

logo_fjell_3Utkastet til ny arealplan for Fjell gjev klarsignal for vesentleg meir bustadbygging enn dei 1000 måla som komiteleiar Tom Georg Indrevik (H) oppgjev. Ein eigen kommunedelplan for Nordre Litle Sotra, som planen legg opp til, vil aleine oppta 4000 – 5000 mål. Ein stor del vil verta nedbygd. Continue reading «Feilinformasjon om bustadareal i kommuneplanen»

Investerer 150 millioner i Knarrevik

Norsk Gjenvinning sine planar for avfallshandteringa i Knarrevik har fått Sigba Eiendom til å ta fram sjekkheftet. 150 millionar kroner planlegg dei å investera dei komande tre – fire åra for å rusta opp tomten til den tidlegare sildoljefabrikken. Continue reading «Investerer 150 millioner i Knarrevik»