Overraska over departementsvedtak

Det skjer svært sjeldan at eit departement overprøver lokale prioriteringar. Varaordførar Tom Georg Indrevik er overraska over Kommunal- og moderniseringsdepartementet si avgjerd om å omregulera to bustadtomtar på Brattholmen til friområde.

Les meir

Fylkesmannen fekk medhald i Oslo

To av tre bustadtomtar i ein reguleringsplan på Brattholmen må omregulerast til friomåde. Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjev fylkesmannen i Hordaland delvis medhald i motsegna.

Les meir