Kommunenamnet står

SotraLista fekk ikkje fleirtal i kommunestyret for forslaget om å fremma ei eiga sak om folkeavstemming om kommunenamnet.

Les meir