Han kvesser sparekniven

For at drifta av Nye Øygarden skal gå i balanse i 2020 må det kuttast 116 millionar samanlikna med årets rekneskap i dei tre kommunane.

Les meir

NHO har talt

Krisa i offshorenæringa har gjort mindre utslag i kommunane i region Vest enn i mange andre vestlandskommunar, skal vi tru NHO. Fjell dett tre plassar på NHO sitt Kommunebarometer, men er framleis den mest attraktive kommunen i regionen.

Les meir

For få eldre i Fjell

Fjell er ein ung kommune. Så ung at vi risikerer å tapa 17 millionar når staten om to år tilpassar inntektssystemet i samsvar med den aldersmessige utviklinga i landet generelt.

Les meir