Korleis bør Øygards-gensaren sjå ut?

No kan Stjernetrøya frå Sotra få selskap av Øygards-gensaren. Ein konkurranse om å designa Øygards-gensaren kan vera eitt veleigna tiltak for å skapa engasjement rundt Nye Øygarden kommune.

Les meir

Viste leiarskap – deler på makta

Representantane i Fellesnemdna gjekk i seg sjølv. Endeleg tok dei den diskusjonen om leiarvervet dei burde ha teke i forkant av konstitueringa.

Les meir

No er det endeleg: Navnet vert Øygarden

Breie smil hos tre dei tre ordførarane og hos fylkesmann Lars Sponheim etter dei tre siste og avgjerande kommunestyra. No er alle avgjerder i tilknyting til kommunesamanslåinga formelt vedtekne.

Les meir

Symbolsk markering mot «Øygarden»

Fire av representantane i førebuande fellesnemnd stemte mot at den nye kommunen skal heita Øygarden, då nemnda i dag vedtok ei innstilling til det felles kommunestyremøtet 21. juni.

Les meir

Fire scenarier for kommunal digitalisering

Å slå saman dei mange ulike dataløysingane i Fjell, Sund og Øygarden vert ei av dei aller mest krevjande oppgåvene i samband med kommunesamanslåinga. IT-sjef Kjell Fyllingen i Fjell har skissert fire scenarier for kor ambisiøs den felles digitaliseringa kan verta.

Les meir

Ordføraropprør mot sentraliseringa

Regionrådet for Fjell, Sund og Øygarden håpar å mobilisera samtlege av Bergen sine nabokommunar til opprør mot det dei oppfattar som sterke sentraliseringstendensar i høyringsutkastet til regional areal- og transportplan.

Les meir