– Det er no forhandlingane byrjar

Samordninga av lønsnivået for tilsette innan helse og omsorg i Fjell, Sund og Øygarden vil verta ei stor utfordring for forhandlingsutvalet i innspurten fram mot 20. juni, fryktar Brith Ediassen (V) i Fjell. Continue reading «– Det er no forhandlingane byrjar»

Intervjuarane skal snakka saktare

Intervjuarane som gjennomfører innbyggjarundersøkinga får ikkje snakka så fort at folk ikkje rekk å få med seg spørsmåla. Ordførar Børge Haugetun i Øygarden har teke tilbakemeldinga frå innbyggjarane i Øygarden opp med Opinion. Continue reading «Intervjuarane skal snakka saktare»

– Ta den telefonen!

Ordførar Børge Haugetun i Øygarden har kravd at 600 øygardsstrilar skal få høve til å seia meininga si i innbyggjarundersøkinga om kommunesamanslåinga. No oppfordrar han flest mogeleg av dei utvalde til å ta telefonen når dei ser eit 73-nummer på displayet. Continue reading «– Ta den telefonen!»

– Øygarden vil vera raus

Gitt at ein felles kommune får desentraliserte tenester og at vedtekne planar vert gjennomførte, ser ordførar Børge Haugetun for seg at midlane Øygarden får inn i eigedomsskatt frå oljeverksemda kan gå inn eit felles infrastrukturfond, til beste for heile den nye kommunen. Continue reading «– Øygarden vil vera raus»