– Øygarden vil vera raus

Gitt at ein felles kommune får desentraliserte tenester og at vedtekne planar vert gjennomførte, ser ordførar Børge Haugetun for seg at midlane Øygarden får inn i eigedomsskatt frå oljeverksemda kan gå inn eit felles infrastrukturfond, til beste for heile den nye kommunen.

Les meir

Fyrtårnet vert kommunevåpen

Forhandlingsutvalet om kommunestrukturen vart i dag samde om at fyrtårnet bør verta nytt kommunevåpen dersom Fjell, Sund og Øygardene vert ein felles kommune.

Les meir

– Vi bør snakka opp samarbeida våre

Formannskapet i Sund er positive til ei kommunesamanslåing. Kven kommunen til sjuande og sist vel å samarbeida med, er dei likevel langt frå samde om. Uansett fryktar dei at Sund vil verta ein lillebror i ein samanslegen kommune.

Les meir

– Det viktigaste er at vi samarbeider

Robert Rastad

Bergen kommune er ikkje framand for å ta opp att ordninga med bydelsutval, dersom det er det som skal til for å få til ein storkommune med 384.000 innbyggjarar. Vel nokon kommunar å stå utanfor, vil det å få til fungerande samarbeid på sentrale område vera det viktigaste.

Les meir

Vil snakka med Øygarden først

Politikarane i Formannskapet i Sund vil først avklara med sine kolleger i Øygarden kva dei tenkjer om ei eventuell kommunesamanslåing, før dei tek eit fellesmøte med Fjell i august.

Les meir

Facebook, stands og folkemøte i Sund

Spørsmålet om kommunesamanslåing er så viktig at politikarane i Sund vil involvera innbyggjarane mest mogeleg i diskusjonen om den framtidige kommunestrukturen, vedtok formannskapet i dag.

Les meir