Jensen sine spørsmål ikkje med på kommunen sitt Facebookopptak

Kan ein folkevald få så sterkt engasjement i politiske saker han sjølv tek opp at han bør erklærast inhabil? Kan ordførar nekta han å stilla spørsmål i saka? Continue reading «Jensen sine spørsmål ikkje med på kommunen sitt Facebookopptak»

Tok tilbake kontrollen over ekspropiasjonssakene

Med ei einkel setning, og utan debatt, tok ein samrøystes Komité for plan og utvikling tilbake kontrollen over ekspropiasjonssakene i Fjell. Continue reading «Tok tilbake kontrollen over ekspropiasjonssakene»