– Unødvendig maktdemonstrasjon

Ekspropiasjonssaker er kontroversielle. I Fjell skal dei heretter avgjerast av Formannskapet, ikkje av Kommunestyret, og utanfor dekning av Radio Sotra.

Les meir

Det nye kommunestyret i Fjell

Her er oversikten over dei 35 folkevalde i kommunestyret i Fjell for perioden 2015 – 2019. Talet på representantar er redusert frå 45 til 35.

Les meir