Kongen av Hjartøy

Vert Anders Hjartøy (22) den yngste folkevalde i kommunestyret i nye Øygarden?

Les meir

SotraLista overlet avgjerda til veljarane

Årsmøtet i SotraLista tvilte seg til å stilla liste ved kommunevalet til hausten, trass i at dei ikkje har nådd målet om å henta tredelen av medlemmane frå Sund og Øygarden.

Les meir

Nye Øygarden er ei mannfolkgreie

Menn med gråstenk i hårvikane er dei som er mest opptekne av Nye Øygarden, men sjølv dei gjev uttrykk for skepsis til prosjektet.

Les meir