Kommentar: Kunnskapspreiing, ikkje gapestokk

Nytt år. På tide å oppsummera året som var. Å telja konkursar er ein av fleire oversikter nyhendemedier med respekt for seg sjølv gjerne tek i ferde med i desse dagar.

Les meir

Tapte på konkursar

Krisa i offshorenæringa førte til 37 konkursar i Fjell i fjor. Det var dermed ikkje alle som klarte å betala det dei skulle i skattar og arbeidsgjevaravgift.

Les meir

Kreditorane fekk ingenting

Meir enn halvparten av alle opna konkursar i Fjell, Sund og Øygarden endar med at bubehandlinga vert innstilt. Det finst ikkje midlar i buet til å dekka vidare gransking, ifølgje avgjersla i Nordhordland Tingrett.

Les meir

Tek temperaturen på næringslivet

Lav oljepris gjev høve til nytenkjing, utvikling og omstilling for næringslivet i Region vest. Dei mange eksportverksemdene i området får ekstra drahjelp av den svake kronekursen.

Les meir