Frikjent for korrupsjon – får kritikk for uprofesjonalitet

Deloitte frikjenner Fjell kommune og kommuneadvokat Dag-Heine Bjørndal for skuldingane om korrupsjon og kameraderi i Bjelland-saka. Både kommunen og kommuneadvokaten får likevel kritikk for å ha opptrådt uprofesjonelt.
Continue reading «Frikjent for korrupsjon – får kritikk for uprofesjonalitet»

Askøy-ordfører om ekstern undersøkelse

Av Terje Mathiassen, ordfører i Askøy

Ordførar Terje Mathiassen (A) i Askøy.

Jeg viser til artikkel vedrørende ekstern undersøkelse av påstander fremkommet i interpellasjon til Jan Atle Jensen i kommunestyret 28. september.

Les: Askøy-leiar skal granskast for korrupsjon

Jeg opplever at fremstillingen av saken ikke er i tråd med de faktiske forhold. Begreper som korrupsjon og gransking er misvisende. Vi ønsker å gjennomføre en ekstern undersøkelse for å få klarhet i noen påstander.

Rådmannen er heller ikke satt på sidelinjen, men Kommunestyret og Formannskapet er opptatt av å være tett involvert i beslutningene om hva som skal undersøkes, hvilke selskap som skal gjøre jobben og hvordan prosessen skal håndteres i det videre.

Rådmannen utreder saker til Formannskapet.
Årsaken til at vi ønsker en slik ekstern undersøkelse er at vi ønsker det skal være tillit til den kommunale ledelsen.

Er det noe i påstandene, så må det ryddes opp i. Er det ikke noe i påstandene, så er det også et resultat. Er det en mellomting så vet vi det, får det frem og håndterer det, nettopp for å sikre åpenhet og tillit.

Vurderer Bjelland-varsel om mogeleg korrupsjon

Frank Bjelland er så frustrert over måten Fjell kommune har behandla oppmålinga av tomten hans at han varsla om mogeleg korrupsjon. No vil kommunen vurdera alvoret i varselet. Continue reading «Vurderer Bjelland-varsel om mogeleg korrupsjon»

Kommune fekk stengd kritisk nettside – søkjer medlemskap i Transparency International

For få år sidan sytte Fjell kommune for å stengja ned den kritiske nettsida til Frank Bjelland. No vil kommunen søkja medlemskap i Transparency International. Continue reading «Kommune fekk stengd kritisk nettside – søkjer medlemskap i Transparency International»

Gjestekommentar: Underfinansiert demokrati

Det går ikkje an å redusera skattane når me samstundes skal finansiera fleire og fleire fellesutgifter. Skatteevnen til dei høgast løna burde vore auka i takt med evnen dei har til å forlanga for årsverket sitt. Staten må i sterkare grad avgrensa føresetnadane som er skapt for å samla mykje pengar på få hender. Elles får me det slik at rike private kan tilsetja sine eigne i offentlege stillingar fordi det offentlege ikkje har råd. Continue reading «Gjestekommentar: Underfinansiert demokrati»