Kunstig intelligens skal knekkja lakselusa

Krigen mot den felles fienden, lakselusa, har fått nokon av dei største aktørane innan havbruksnæringa til å samarbeida om å utvikla digitale mottiltak som verkeleg kan monna på botnlinja. Continue reading «Kunstig intelligens skal knekkja lakselusa»

Marine Harvest leiar har tru på femdobla produksjonsvolum

Kampen mot lakselusa vert eit stadig meir kostbart mareritt for havbruksnæringa. Marine Harvest investerer 458 millionar kroner i forsking og utvikling i håp om å få opp produksjonsvolumet. Continue reading «Marine Harvest leiar har tru på femdobla produksjonsvolum»