Klarte ikkje snu fylkesutvalet

Fylkesutvalet held fast på fylkesrådmannen si tilråding om å plassera ein ny vidaregåande skule for Sotra og Øygarden i Stovevatnet på Straume.

Les meir

Lie Gruppen møtte fylkesutvalet

To representantar for Lie Gruppen AS freista i dag å selja inn planen om ein ny vidargeåande skule for Sotra og Øygarden på Bildetangen ovanfor politikararane i fylkesutvalet.

Les meir

Fisk – ei lokal vekstnæring

Fiskefartøy på Liaskjæret

Fisk og sjømat seglar opp som vinnarane i ei vestlandsk depresjonstid. Verda treng mat sjølv om oljelagra renn over.

Les meir

Indrevik i hemmelege utbyggjarsamtalar

Tom Georg Indrevik.

Tom Georg Indrevik, ordførarkandidat for Høgre i Fjell, er i dag i hemmelege samtalar med tunge kommersielle utbyggjararinteressentar på nordre Litle Sotra og Vindeneskvarven.

Les meir

Sponheim krev fortetting av Straume-området

Fylkesmannen premierer næringslivet si byutvikling i Fjell og tildeler kommunen med 800.000 kroner i statleg tilskot. Pengane får kommunen mellom anna til å planleggja fortetting av einsbustadstrøka i Straume-området. Men kva med medverknad frå oss som bur her?

Les meir

OPS-avtalen med Lie-gruppen tema i NRK

NRK Hordaland har teke opp problema knytta til utbyggjaraktøren Lie-gruppen AS sin offentleg-privat-samarbeidsavtale (OPS) med Fjell kommune om planlegginga av Bildøy Hyttelag sine eigedomar på Nordre Bildøy.

Les meir