Gjestekommentar: Skuffa over strilakarane

At menn saboterer likestilling varslar dårleg for framtida til strilane, skriv Symphorien Pombe. Han er skuffa over den rådande mentaliteten hos fleirtalet av strilakarane.
Continue reading «Gjestekommentar: Skuffa over strilakarane»

Indrevik takkar nei til 520 stemmer ved valet til ny kommune

Varaordførar Tom Georg Indrevik (H) fekk 470 personstemmer og 50 slengjarar ved kommunevalet i 2014. No vil han ha slutt på at veljarane kan endra på røysteseddelen ved kommuneval. Continue reading «Indrevik takkar nei til 520 stemmer ved valet til ny kommune»

Likestillingskonferansen 2016 – korleis sikra likestilling i det nye kommunestyret?

Tre kommunar skal bli ein. Tre kommunestyre med 80 folkevalde skal verta eitt, med 45 representantar. Likestillingskonferansen 2016 skal leggja føringar for å sikra at omsynet til likestillinga vert ivareteke i prosessen. Continue reading «Likestillingskonferansen 2016 – korleis sikra likestilling i det nye kommunestyret?»