Vil styrka demensomsorga på Kvednatunet

Kvednatunet bør oppgraderast og utvidast til ein rein demensinstitusjon med 60 heildøgns plassar. Bu og aktivitetssenteret bør verta eit kompetansesenter for geriatri og demens – ikkje nokon demenslandsby.

Les meir