Dronning på fjorden

Når sotrastrilane flyktar til Syden, får vi kajakkpadlarar fjorden for oss sjølv.

Les meir

Helgeturen: Eit uoppdaga tureldorado

La den friske lukta av pors fylla lungene, høyr vatnet surkla under gummistøvlane og gløym kvardagen sine bekymringar for nokre korte timar.

Les meir

Opplev Foldnesmarka

Foldnesmarka – området mellom Foldnes, Våge og Hjelteryggen – er siste store, samanhangande våtmarksområdet på Litle Sotra.

Les meir

Alle er like for Forvaltningslova

Spørsmålet om Johannes Kobbeltvedt (Sp), Kjell Rune Garlid (SL) og Svein Bergh (SL) er ugilde i behandlinga av den nye arealplanen i Fjell inneber ei personifisering av eit vanskeleg og langt meir omfattande tema. Temaet er overmodent for diskusjon. Å ekskludera nokon frå behandlinga av ein overordna plan strir likevel mot vanleg praksis i utbyggingskommunen Fjell. Når forslaget […]

Les meir

Bybane – nei takk!

Sotra-samfunnet treng meir og betre kollektivtrafikk. Ei forlenging av bybanen til Straume er likevel ikkje rette svaret. Hyppige bussavgangar ut til byggjefelta, først og fremst på Litle Sotra, vil vera ein langt meir effektiv måte å redusera biltrafikken mot Bergen. Kombinert med båtruter til tettstadane i Sund og Øygarden, vil vi få ei kollektivsatsing som […]

Les meir

Fjell manglar ambisjonar for kollektivtrafikken

Kollektive transportløysingar utan auka vegkapasitet er det mest miljøvenlege alternativet for nytt fastlandssamband, ifjølgje analysane til Statens vegvesen. Likevel diskuterer politikarane i Fjell eit nytt Sotrasamband der ambisjonane for bruk av buss er totalt fråverande.

Les meir

Stadig fleire for tunnel

Innbyggjarane i Fjell ønskjer tydelegvis ikkje å ta på alvor Fjell kommune og Hordaland Vegkontor sin felles strategi for splitt og hersk. Den uoffisielle meiningsmålinga til Tunnelsyn viser at stadig fleire av dei som avgjev stemme ønskjer seg tunnel. Tre av fire (73 prosent) går no for denne løysinga. Dette trass i at forslaget støttar opp under byplanleggjarane sin framtidsvisjon […]

Les meir

Samband i sør kan berga Litle Sotra

Kampen for tunnel, eventuelt bru via Knarrevik, tek merksemda vekk frå den eigentlege kjernen i diskusjonen – framtida for Litle Sotra. Når skal tunnel-tilhengjarane og bru-tilhengjarane oppdaga at de eigentleg sit på same sida av gjerdet? Begge partar ønskjer då å bevara det bumiljøet og dei kvalitetene vi har og set pris på her på Litle […]

Les meir