Samlar stadig meir makt

Endringane i smittevernlova tilfører ordførar Tom Georg Indrevik (H) svært mykje makt. No vil han be formannskapet om utvida fullmakter også over Plan og bygningslova.

Les meir

Kva har desse tre til felles?

Internasjonale media rasar over Donald Trump som har gått til det oppsiktsvekkjande steget å utestengja journalistar frå New York Times og CNN frå ei pressebriefing i Det Kvite Hus.

Les meir

The Real Boss

Knut Olav Åmås har grave djupt i det norske samfunnet for å avsløra den nasjonale makteliten. Seg sjølv hoppar Fritt Ord-direktøren galant over.

Les meir