Ikke overraska over vikarkostnadane

At utgiftene til vikarar, ekstrahjelpar og sjukeløn i første kvartal overskrid budsjettet med 17 millionar kroner kjem ikkje overraskande på Marianne Sandahl Bjorøy (A).

Les meir

Gjestekommentar: Skuffa over strilakarane

At menn saboterer likestilling varslar dårleg for framtida til strilane, skriv Symphorien Pombe. Han er skuffa over den rådande mentaliteten hos fleirtalet av strilakarane.

Les meir

Synkronpadlarane

Etter fire år som henhaldsvis ordførar og varaordførar i Fjell har Marianne Sandahl Bjorøy og Tom Georg Indrevik fått god trening i å vera i same båt.

Les meir

Uroleg for dei tilsette

Når ho les posisjonen sitt framlegg til budsjett for 2020 er avtroppande ordførar i Fjell, Marianne Sandahl Bjorøy, glad for at ho ikkje er tilsett i Nye Øygarden.

Les meir

-Uprofesjonelt av statssekretær Skjervold

Samferdselsdepartementet og statssekretær Tommy Skjervold (FrP) er no så hardt pressa på Sotrasambandet at dei vel å gå til personangrep og freista framstilla meg som syndebukk for den seine utlysing av OPS-kontrakten, hevdar ordførar Marianne Sandahl Bjorøy (A).

Les meir

Vil samarbeida med Forsvaret om beredskapsplan

Etter ti år med stadige utsetjingar er ordførar Marianne Sandahl Bjorøy (A) skeptiske til realismen i framdriftsplanen for nytt Sotrasamband. No må vi byrja tenkja på beredskapsløysingar, krev Fjell-ordføraren.

Les meir

Delingsøkonomien inntek Fjell

Telt og kanoar, badminton og bæremeis. På BUA på Ågotnes kan alle interesserte låna utstyr til idretts- og friluftsaktivitetar heilt gratis.

Les meir

Kjempar om byvekstavtalen

Å verta invitert inn i ein eksisterande avtale er ikkje einkelt, har ordførar Marianne Sandahl Bjorøy (A) fått erfara i forhandlingane om korvidt Fjell skal vera med i ein byvekstavtale for Bergens-området. No dukkar nye innvendingar opp her heime.

Les meir