Fjell sviktar ettervernet av barnevernsungdomane

Fjell kommune sikrar ikkje at ungdom som har eller har hatt tenester frå barnevernstenesta får det tilbodet om ettervern dei treng frå barnevernstenesta og NAV etter fylte 18 år.
Continue reading «Fjell sviktar ettervernet av barnevernsungdomane»

Opposisjonen skal få vera med i plansmia om Ågotnes, men kva med innbyggjarane?

Fjell har hastverk med å planleggja Ågotnes som lokalsenter for Nordre Fjell – før kommunesamanslåinga. Då vert det ikkje tid til å involvera innbyggjarane, eller? Continue reading «Opposisjonen skal få vera med i plansmia om Ågotnes, men kva med innbyggjarane?»

Smir morgondagens Kleppestø

Endeleg har innbyggjarane i Kleppestø fått den plansmia dei har etterlyst så lenge. Gjennom heile november arrangerer Askøy kommune ulike verkstadar der innbyggjarane kan delta i gruppearbeid og koma med innspel til korleis dei ser for seg at morgondagens kommunesenter kan sjå ut. Continue reading «Smir morgondagens Kleppestø»

Medverknad – meir enn berre folkemøte

Skal utbyggjarane nå fram med ropet om raskare planprosessar, vert dei nøydde til å involvera alle interessentar tidlegare og på ein langt tettare måte enn i dag. Continue reading «Medverknad – meir enn berre folkemøte»

Seks blåblå kutt i lokaldemokratiet

Ei handfull færre kommunestyrerepresentantar i Fjell og redusert innsynet i Bergen kommune. Det går ein raud tråd gjennom den blåblå politikken: Lokaldemokratiet skal svekkast. Du og eg skal få enno mindre å seia over utviklinga på heimstadane våre. Continue reading «Seks blåblå kutt i lokaldemokratiet»

«Askøy-byen» – ein snublestein for lokaldemokratiet

Aldri tidlegare i Grunnlova si 200 årige historie har Kari og Ola Nordmann stått betre rusta til å leva opp til forventningane om at dei skal medverka aktivt i vårt demokratiske samfunn. Kvardagen som møter innbyggjarar som ønskjer å delta i plan og utviklingsprosessar har likevel aldri vore fjernare frå Eidsvoll-fedrane sitt ideal. Continue reading ««Askøy-byen» – ein snublestein for lokaldemokratiet»

Dagens sleivspark – I godt selskap

Ordførar Siv Høgtun i Askøy seier kommunen har innsett at med ein så stor plan som ”Askøy-byen”, bør kommunen henta inn synspunkt frå andre enn berre berørte partar. ”Allmenta” er oppført heilt nederst på lista over dei kommunen har invitert til å medverka i planprosessen. Continue reading «Dagens sleivspark – I godt selskap»