Statsbudsjettet 2019: Seks millionar ekstra til musea

Regjeringa vil løyva seks millionar kroner ekstra til å styrka det museumsfaglege arbeidet etter at Museum Vest og Sjøfartsmuseet slår seg saman, framkjem det i forslaget til Statsbudsjett for 2019.    

Les meir

Spanande haust for Museum Vest

Det vert ein spanande haust for Museum Vest. Støttar Stortinget opp under forslaget til statsbudsjett, får dei sju musea ei ekstraløyving på 3,6 millionar kroner til fordeling neste år.

Les meir

Soga om bildemannen utgjeven i Havstrilen

Soga om bildemannen som rokka Vegvesenet er utgjeven i Havstrilen for 2014. Her fortel Ingmar Bildøy om grunneigarane på Bildøy sin siger over Vegvesenet i kampen for å sikra den historiske kaste- og låseplassen Djupekjello.

Les meir