– Planpolitikarane vart sette på sidelina

- Veldig trist, seier planpolitikar Svein Magne Lie (Ap) om rivinga av den historiske villaen i heimbygda Knarrevik.
– Veldig trist, seier planpolitikar Svein Magne Lie (Ap) om rivinga av den historiske villaen i heimbygda Knarrevik.

Planane for Mustadhagen og industriområdet i Knarrevik vart behandla administrativt. Politikarane visse ikkje kva som føregjekk. Saka er så stor at ho istaden burde ha vore drøfta i Komite for plan og utvikling, seier planpolitikar Svein Magne Lie (Ap). Les meir