Bompengekart for Sotrastrilar

Køyrer du jevnleg til Askøy, Knarvik, Voss eller Os? Sotrastrilar som har tenkt seg utanfor nye Øygarden i personbil i framtida må rekna med å punga ut i bomstasjon etter bomstasjon. Nettavisa Tunnelsyn gjev deg heile oversikten.

Les meir

3 av 10 betalar ikkje

Andelen av elbilar som passerer bompengestasjonane i Askøypakken har no passert 28,3 prosent. Ordførar Terje Mathiassen vil ha slutt på dei økonomiske fordelane for elbilar.

Les meir

Sotrasambandet får støtte frå tunge aktørar

Nytt Sotrasamband er eitt av fire prioriterte nye, store vegprosjekt i det felles høyringsinnspelet til Nasjonal Transportplan (NTP) frå Hordland fylkeskommune, HNO Hordaland, LO Hordaland og Bergen Næringsråd.

Les meir

Klimaadvokaten

Motorvegprofetane i Hordland møter aukande motstand. Nils Tore Skogland er henta inn for å vera klimaet og Naturvernforbundet Hordaland sin talsmann i diskusjonen om Nasjonal Transportplan.

Les meir

Sotrasambandet sett på vent

Fjell, Sund, Øygarden og Askøy vert sett som ein del av Bergens-området i framlegget til Nasjonal Transportplan for 2019 – 2029. Fokuset står på 0-vekst i personbiltrafikken, kollektivtransport, klima- og miljøtiltak.

Les meir

Strammar inn avgiftsfritaket for elbilar

Fagetatane i transportsektoren legg i framlegget til Nasjonal Tranportplan for 2018 – 2029 opp til ei gradvis innstramming av avgiftsfritaket for elbilar.

Les meir