Kvar 10. stril er ufør

Talet på uføretrygda i kommunane vest for Bergen haldt fram med å auka i fjor. Verst var utviklinga i Fjell.

Les meir

Sund på ledighetstoppen

Medan talet på arbeidsledige synk jamt og trutt i dei fleste kommunane, held det seg stabilt høgt i Sund.

Les meir

På topp i sjukefråvær

Innbyggjarane i kommunane vest for Bergen ligg framleis i topp i fylket når det kjem til sjuefråvær, sjølv om utviklinga går rette vegen.

Les meir

Fleire søkjer arbeid

I Sund flyttar dei vekk. I Fjell vert dei uføretrygda, likevel er 58 fleire nye øygardsstrilar registrerte som arbeidssøkjarar no enn for eit halvt år sidan.

Les meir

Toppar sjukefråværstatistikken

Kommunane vest for Bergen har teke eit krafttak for å få ned sjukefråværet siste året, men toppar framleis statistikken.

Les meir