Brei samling på venstresida 1. mai

Streiken for tariffavtalen ved fiskeindustriverksemda Sekkingstad på Skaganeset har foreina venstresida, hevda hovudtalar Jarle Wilhelmsen frå NNN under 1. mai-samlinga på Fjell Rådhus.

Les meir