Klimaadvokaten

Motorvegprofetane i Hordland møter aukande motstand. Nils Tore Skogland er henta inn for å vera klimaet og Naturvernforbundet Hordaland sin talsmann i diskusjonen om Nasjonal Transportplan.

Les meir