Gjestekommentar: Skuffa over strilakarane

At menn saboterer likestilling varslar dårleg for framtida til strilane, skriv Symphorien Pombe. Han er skuffa over den rådande mentaliteten hos fleirtalet av strilakarane.

Les meir

Sund lagar omsorgssenter i Skogsskiftet

No skal det verta fart i bygginga av dei 20 nye omsorgsbustadane for eldre i Skogsskiftet. Går det som Nina Glesnes i Sund Eigedomsutvikling håpar og trur, vert det anleggsstart alt på nyåret.

Les meir

– Vi bør snakka opp samarbeida våre

Formannskapet i Sund er positive til ei kommunesamanslåing. Kven kommunen til sjuande og sist vel å samarbeida med, er dei likevel langt frå samde om. Uansett fryktar dei at Sund vil verta ein lillebror i ein samanslegen kommune.

Les meir