Gigantplan sklei rett gjennom i KPU

Knapt nokon annan reguleringsplan i Fjell har møtt så lite motstand i Komité for plan og utvikling som Liegruppen sin områdereguleringsplan for inntil 4.000 bustadar på nordre Bildøy.

Les meir

Plan for eit 50-årig utbyggingsprosjekt

Liegruppen AS sin gigantplan for Nordre Bildøy vil ta lang tid å verkeleggjera og vil krevja store offentlege investeringar. No er planen klar for politisk behandling.

Les meir

Raseringa av Nordre Bildøy har starta

Gravemaskinene har innteke den skogkledde åsen mellom R555 og skuleområdet på Nordre Bildøy. Heile åsen skal vekk. Anleggsmaskinene har tilkomst over idrettsbana, og snart byrjar skulane att…

Les meir

Kulturminna sin beskyttar

Sotra-strilen er bokstaveleg talt i ferd med å riva og sprengja vekk historien sin. Siste 40 – 50 åra har kanskje så mykje som halvparten av dei lokale kulturminna blitt vekke som følgje av den raske utbygginga, seier fylkeskonservator Per Morten Ekerhovd til Tunnelsyn.no.

Les meir

Straumsundet må gjenopnast som farlei

Ein mobilitetsplan for Sotra Kystby må gjerne ta dristige grep – men han må vera realistisk. Kva med å gjenopna Straumsundet som farlei for fjordbussen?

Les meir

Plan for ein ”bilfri” kystby

Berre ei av fire reiser skal gjerast med privatbil når kystbyen står ferdig. Innbyggjarane skal i staden i størst mogeleg grad oppmuntrast til å gå, sykla eller nytta kollektivtransport. Båt kan vera eit alternativ.

Les meir

Lie-gruppen delfinansierer kommunalt planarbeid

Lie-gruppen, gjennom Prosjekt Kystby AS, har inngått avtale med Fjell kommune om å betala 750.000 kroner i tilskot til kjøp av konsulenttenester. Pengane er øremerka til utarbeidinga av den kommunale områdeplanen for hytteområdet på Nordre Bildøy.

Les meir

Gjestekommentar: Råderett over egen eiendom eller kommunalt overformynderi?

Visjon Kystby trenger hytteområdet på Nordre Bildøy for selv å bli attraktivt byggeland. Og Fjells politikere trenger like mye hytteområdet for å realisere Straume-byen. Hvordan transformere privat eiendom, slik at hytteområdet på sikt blir en del av Visjon kystby og dermed Straume-byen? Hvordan ser Fjell kommune for seg hytteeiernes forvaltning av egne eiendommer når planene for Straume-byen […]

Les meir