– Spekulasjonar frå Jacobsen

Marianne Bjorøy

-Dette er bare spekulasjonar, avviser ordførar Marianne Sandahl Bjorøy påstandane om at Sotrasambandet kan verta utsett.

Les meir

5,9 milliardar til Sotrasambandet

Samferdslepolitikarane haldt det dei lova i framlegget til NTP, men belutninga om å byggja sambandet som eit offentleg – privat samarbeid (OPS) kostar bilistane heile 825 millionar kroner ekstra.

Les meir

Sotrasambandet øverst på NTP

Sotrasambandet er det vegsambandet i Hordaland som står øverst på Regjeringspartia sitt framlegg til Nasjonal Transportplan.

Les meir

Samde i bompengeprinsipp

Eit tunglest dokument, forbunde med stor grad av usikkerhet. Politikarane i saksgruppe for næring og utvikling i Sund såg likevel ikkje anna råd enn å senda fylkeskommunen sitt forslag til prinsipp for bompengebetaling på det nye Sotrasambandet vidare til kommunestyret.

Les meir

Ba Stortinget om 4,9 milliardar til Sotrasambandet

22,5 prosent statleg bidrag til Sotrasambandet er altfor lite, meinar den politiske leiinga i i Fjell, Sund, Øygarden og Bergen. Tirsdag møtte dei Hordalandsbenken i Stortinget for å be om auka løyving over Nasjonal Transportplan (NTP).

Les meir

Satsar på Tverrsambandet

– Tverrsambandet er interessant. De har tre år på å finna dei gode argumenta for kvifor sambandet bør flyttast fram i køen i Nasjonal Transportplan, oppfordrar statssekretær Bård Hoksrud i Samferdselsdepartementet.

Les meir