Kommentar: Ein ny kommune – tre nye bompengesoner?

Ovanfor NRK Hordaland freistar ordførar Marianne Sandahl Bjorøy å framstilla det at «Folkeaksjonen mot meir bompengar» stiller liste til kommunevalet i nye Øygarden som eit forsøk på å få til ein omkamp om Sotrasambandet. Det er ein påstand som treng nyanserast.

Les meir

Utsette namnedebatten

Fylkestinget i Hordaland er ikkje klar til å setja namn på den nye samanslegne vidaregåande skulen på Sotra.

Les meir

Dei mest krevjande spørsmåla

Eit knapt år før kommunesamanslåinga skal vera eit faktum, er det omsider tid for politikarane i Fjell, Sund og Øygarden å setja seg ned og freista verta samde om dei verkeleg krevjande spørsmåla.

Les meir

SotraLista overlet avgjerda til veljarane

Årsmøtet i SotraLista tvilte seg til å stilla liste ved kommunevalet til hausten, trass i at dei ikkje har nådd målet om å henta tredelen av medlemmane frå Sund og Øygarden.

Les meir