Til Ernst – Kjærleg helsing Steinar

Ernst Einarsen, kommunestyrerepresentant i Fjell og direktør for Sartor Holding, kan feira jul i trygg visse om at han dei neste åra er sikra innbetalingar på kontoen på over 50 millionar kroner, takka vera vedtaka som vart fatta i det sterkt avkorta kommunestyret torsdag.

Les meir

Rådmannen vil kjøpa i Straumehagen – utan anbod

Utbyggjarane har lenge slite med å få seld husværa i den planlagte blokka Straumehagen. No føreslår rådmannen å strekkja ut ei hjelpande hand til Sartor Holding, OBOS og Veidekke. Kjøpet fell utanfor kravet om anbod på offentlege innkjøp, hevdar rådmannen.

Les meir

Dagens sleivspark: Utbyggjar Region Bergen

Fjell kommune bør kutta dei 300.000 kronene vi har gjeve i årleg tilskot til Business Region Bergen, tilrår rådmann Steinar Nesse i forkant av behandlinga av budsjettet for 2015.

Les meir