Dagens sleivspark IV – Mot folk flest

Erna (H) vil framskunda store vegprosjekt, som bru over Bjørnefjorden, ved å ta i bruk bompengar og offentleg – privat samarbeid. Siv (FrP) er ikkje samd. Med Høgre vil det jo verta lågare skatt til dei rike og høgare utgifter for folk flest… Continue reading «Dagens sleivspark IV – Mot folk flest»