Kamp om omstillingsmidlane

Kriseramma levarandørverksemder langs Vestlandskysten har søkt om 46,2 millionar kroner i støtte til omstillingstiltak.

Les meir