Solveig skal til Sture

Planen for utbygging av Solveig-feltet i Nordsjøen legg opp til å senda olja frå feltet til Stureterminalen.

Les meir

Offshoreinvesteringane aukar

Investeringane i røyrtransport og utvinning av olje og gass på norske sokkel vert forventa å enda på 156,5 milliardar kroner i 2018.

Les meir

Søkjer seg til havet

Stadig færre unge søkjer seg undervasstudiet ved Høgskulen på Vestlandet. Dei som alt er inne i systemet kan derimot godt tenkja seg å utvida dei framtidige arbeidsmogelegheitane til å omfatta heile havrommet.

Les meir

Fekk ros frå Søviknes

– Industriverksemdene på Ågotnes har jobba ekstremt godt for å kutta kostnadar og utvikla teknologi som kan styrka den langsiktige konkurranseevna, rosa olje- og energiminister Terje Søviknes då han i dag vitja subsea-klynga.

Les meir