– Sjå mot Asia

Norsk havbruksnæring er konge i den globale oppdrettsnæringa. Få i tal, små i produksjonsvolum og med store marginar. No skal norsk kompetanse og teknologi internasjonaliserast i stor skala.

Les meir

Gjer klart for robotane

Ved å jobba smartare og ta i bruk robotar, kan norske verksemder produsera til ein rimelegare kostnad enn i Kina.

Les meir

Desse stikk av med omstillingsmidlane

Sist veke skreiv Tunnelsyn om Atle Dåvøy som hadde teke kompetansen sin frå subsesbransjen og fått ny jobb innan havbruk. No har GCE Subsea fått pengar frå Regjeringa for at fleire skal kunna gjera som han. Men pengedrysset over Sotra- og Askøyverksemdene stoppar ikkje der…

Les meir

Kamp om omstillingsmidlane

Kriseramma levarandørverksemder langs Vestlandskysten har søkt om 46,2 millionar kroner i støtte til omstillingstiltak.

Les meir