Slaktebåten får dispensasjon

Hav Line AS og slaktefartøyet Norwegian Gannet får mellombels dispensasjon til å sortera vekk produksjonsfisk i Danmark.

Les meir

Fjordbønder digitaliserer for vekst

Grieg Seafood må ha kontroll på kvar einaste fôrpellets skal dei kunna nå målsetjinga om å auka produksjonen med 40.000 tonn innan to år.

Les meir

– Sjå mot Asia

Norsk havbruksnæring er konge i den globale oppdrettsnæringa. Få i tal, små i produksjonsvolum og med store marginar. No skal norsk kompetanse og teknologi internasjonaliserast i stor skala.

Les meir