Lang ventetid på spesialundervisning

Elevar med behov for tilpassa undervisning i Fjell risikerer å måtta venta i inntil to år frå skulen får mistanke om at noko er gale og til eleven får tilbod om eit relevant undervisningstilbod.

Les meir

«Oppgraderer» skulevegar til «svært farleg»

Trafikksikringsarbeidet i Fjell klarar ikkje halda følgje med utbygginga. Til neste møte i Komite for Drift og forvaltning tilrår rådmannen at tre skulevegar får endra status til ”særleg farleg”, slik at skuleelevane kan få fri skuleskyss.

Les meir