Rekk utlysing før jul

OPS-avtalen om Sotrasambandet vert norgeshistoriens til no største einkeltståande samferdslekontrakt når han vert lyst ut før jul.

Les meir

Bransjeorganisasjon åtvarar mot Sotrasambandet

Risikoen for entrepenøren som får oppdraget med å byggja det nye Sotrasambandet er så stor at norske entrepenørar i praksis vert ekskludert frå tilbodsprosessen, åtvarar Byggenæringens Landsforening.

Les meir

Sotrasambandet endeleg vedteke

Då Stortinget i går kveld gjorde endeleg vedtok om å byggja det nye Sotrasambandet som eit OPS-prosjekt, skjedde vedtaket mot råd frå EU.

Les meir

– Solvik-Olsen held Sotrastrilen for narr

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen eksperimenterer med OPS på Sotrasambandet utan at det fører til auka framdrift eller reduserte kostnadar, hevdar Ruth Grung (A).

Les meir